TP Invest tuyển dụng "Chuyên viên tuyển dụng" lương đến 12 triệu.

TP INVEST TUYỂN DỤNG "CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG" LƯƠNG ĐẾN 12 TRIỆU.

Yêu cầu: Nam/Nữ từ 24t trở lên, có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

Mức lương: Đến 12 triệu đồng.

Mô tả công việc: Thực hiện lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo chỉ đạo của công ty. Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn đến từ các trung tâm đào tạo hàng đầu về tuyển dụng doanh nghiệp.

Quyền lợi: được hưởng toàn bộ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động của công ty. Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn....

-------------------

Liên hệ: Mr.THANH – Chuyên viên Nhân sự 

 (028) 3636 4022 | Hotline: 0985 85 9154

Email: thanh.hr.tpinvest@gmail.com