208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM
0932 6666 51
info.tpinvest@gmail.com
Lễ Tôn vinh Sự học Doanh nhân PTI

Lễ Tôn vinh Sự học Doanh nhân PTI

Nhằm tôn vinh những giá trị thiêng liêng tôn vinh sự học của doanh nhân, để khẳng định sự học chính là con đường để tạo ra những con người mới cho xã hội tương lai.

208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM
0932 6666 51
Sáng 8h30 - 12h, Chiều 1h - 5h30

Thư liên hệ


FACEBOOK FANPAGE


0932 6666 51