208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM
0932 6666 51
info.tpinvest@gmail.com

TP Invest

208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM

Liên hệ

 • Công Ty:
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TRIỆU PHÚ
 • Địa chỉ:
  208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM
 • Hotline:
  0932 6666 51
 • Email:
  info.tpinvest@gmail.com
208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM
0932 6666 51
Sáng 8h30 - 12h, Chiều 1h - 5h30

Thư liên hệ


FACEBOOK FANPAGE


0932 6666 51